BETALINGSTERMIJN. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar vijftien dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd nadere ingebrekestelling door fotograaf. Dit bedrag zal vermeerderd worden met 20 EUR administratiekosten per aangetekend schrijven van de fotograaf.

FOTO'S & NABEWERKING. De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede, en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. Het is niet toegestaan om zelf foto's te bewerken en deze te posten. Er worden nooit RAW-bestanden overgemaakt. 

UITSTEL. De klant kan zijn boeking zonder betaling van een meerkost uitstellen (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de fotograaf op de latere datum).  

PUBLICATIE DOOR DE FOTOGRAAF. Beeldmateriaal gemaakt door Melissa Van Belle kan te allen tijden gepubliceerd worden op haar website en social media.  Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

PUBLICATIE DOOR DE KLANT. Beeldmateriaal gemaakt door Melissa Van Belle mag door de klant gedeeld worden op sociale media. voor persoonlijk gebruik. Hij zal daarbij steeds volgende informatie vermelden: @melissavanbelle.be / www.melissavanbelle.be. Beelden voor professioneel gebruik hanteren anderen prijzen (op aanvraag)

AUTEURSRECHT. Een huwelijksreportage of fotosessie van Melissa Van Belle wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Bij inbreuk op de auteursrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.


algemene voorwaarden